Generelle reisebetingelser/reisevilkår for Eriksen Buss og Maskin InVia AS. (Heretter kalt InVia)

PÅMELDING OG BETALING:
Påmelding gjøres hos InVia og bestiller vil motta faktura/giro for innbetaling av depositum pålydende:

  • For Bussreiser: 750,-
  • For reiser med Fly: Depositum vil være lik prisen på flybilletten.

Påmeldingen er bindende uavhengig om depositum er betalt eller ikke, men manglende innbetaling av depositum kan medføre kansellering fra InVia sin side.
Depositum fratrekkes sluttfaktura/giro som forfaller til betaling:

  • For Bussreiser:  35 dager før avreise
  • For reiser med Fly: 45 dager før avreise

Ved bestilling 30 dager før avreisedato gjøres hele reisen opp samlet på en faktura/giro.
Kunden må alltid kontrollere at mottatte fakturaer og bekreftelser at det gjelder rett tur, dato og destinasjon. Ved evt. Feil må InVia kontaktes umiddelbart.

AVBESTILLING/UTEBLIVELSE/NO-SHOW:
All avbestilling må skje skriftlig (e-post eller brev)
Ved avbestilling gjelder følgende frister:

FOR BUSSREISER:
Ved avbestilling innen 50 dager før avreise tilbakebetales depositum, minus et adm. Gebyr på NOK 450,-
Ved avbestilling f.o.m. 50 dager t.o.m. 40 dager før avreise faktureres 50% av reisens pris
Ved avbestilling f.o.m. 40 dager t.o.m. 30 dager før avreise faktureres 75% av reisens pris
Ved avbestilling 30 dager før avreise faktureres 100% av reisens pris

FOR REISER MED FLY:
Ved avbestilling refunderes ikke depositum.
Ved avbestilling f.o.m. 40 dager t.o.m. 30 dager før avreise faktureres 75% av reisens pris
Ved avbestilling 30 dager før avreise faktureres 100% av reisens pris

PRISJUSTERINGER:
InVia forbeholder seg retten til prisjusteringer som følge av endringer i brennstoffpriser, skatter og avgifter ved bruk flyplasser, veger/havner, endrede valutakurser, eller andre omstendigheter InVia ikke har rådighet over.

INSTILLINGER/ANNULERINGER:
InVia har rett til å avlyse turer dersom:

  • Ikke nok påmeldte deltagere.
  • Forhold og hendelser som ligger utenfor InVia sin kontroll. (Force Majeure). F.eks naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlig smittsom sykdom, streik, lock-out, brann, og lignende.
  • Forhold på reisemålet eller reiseruten som gjør gjennomføring av tur urimelig eller risikabelt.

REISEFORSIKRING - HELSETRYGDEKORT OG EØS:
Vi anbefaler alle våre passasjerer å tegne reiseforsikring. Til EØS/EU land anbefales å medbringe Europeisk Helsetrygdekort. Europeisk Helsetrygdekort dokumenterer at du har rett til dekningen av nødvendig helsehjelp i et annet EØS land på samme vilkår som landets egne borgere.
Har du tidligere mottatt E-111 blankett fra ditt trygdekontor gjelder dette til utløpsdatoen. Vi gjør oppmerksom på at Helsetrygdekortet ikke erstatter reiseforsikring.
Alle reisende forventes å være ved ved alminnelig helse, dersom man har helsemessige utfordringer må man bestille plass til ledsager.

KLAGER:
Dersom en deltager hevder å ha grunn til å klage må han/hun først fremsette klagen til InVias representant på turen som vil prøve å rett på forholdet. Dersom det allikevel ønskes å reklamere må reklamasjon være innsendt senest 14 dager etter turens slutt.

PASS/VISUM:
Pass er det eneste godkjente internasjonale legitimasjon, selv om pass ikke er påkrevd i Schengen-området, det er derfor viktig med pass på alle reiser utenfor Norge.
Barn må og ha eget pass.

PLIKT OM SELVINFORMASJON:
Alle reisende står selv ansvarlig for å sette seg inn i lover og regler som gjelder i forbindelse med reiser. Som f.eks. alkoholkvoter, håndbagasjeregler for fly.

Det tas forbehold om endring i vilkårene.

Fauske 02 2020